Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Behandlingen av personuppgifterna följer Dataskyddslagen (GDPR).

 

Den information du lämnar samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans-, betalnings- och inköpsinformation.

 

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter (varor och tjänster), som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt annonser och erbjudanden till ert företag. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugins på vår hemsida efter samtycke.

 

Personuppgifter lämnas även till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller enligt särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med leverantör som behandlar personuppgifter för vår eller för kunds räkning. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller på din begäran. Du kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om dig. Detta sker skriftligt enligt rutin. Du kan också inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (imy@imy.se) om du anser att företagets behandling av dina personuppgifter strider mot Dataskyddslagen.

 

För att skydda och övervaka personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rutiner/utbildning, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att hindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt andra olagliga former av bearbetning.

Ytterligare information och begäran om information om vår behandling av personuppgifter lämnas av vår företrädare asa.lindskog@svbradiocom.se.

Cookiepolicy

1. Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler. Textfilerna innehåller data som lagras på besökarens dator. Till och från efterfrågar webbplatsen data från de cookies besökaren har lagrade på sin dator. Webbplatser använder cookies bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur webbplatsen ska visas för besökaren. En annan vanlig användning av cookies är som ett led i att samla information om besökarnas beteende.

Du samtycker till vilka cookies som vi får placera genom cookiebannern som kommer upp när du går in på webbplatsen. För att återkalla ditt samtycke eller om vi har några frågor angående denna Cookiepolicy så kan du kontakta oss via e-post. När du återkallar ditt samtycke så måste du öppna inställningarna för cookies och inaktivera de cookiekategorier du vill ta bort och klicka spara.

2. Användning av cookies

Vi använder cookies för att förbättra användarvänligheten på webbplatsen, såsom att hålla reda på dina inmatade uppgifter vid ifyllandet av onlineformulär. Vi använder två typer av cookies. Den ena typen är en varaktig cookie som sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används bl.a. för funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies, och dessa har en giltighet endast under besöket på webbplatsen, för att exempelvis hålla reda på om du är inloggad eller vad du har skrivit i ett onlineformulär.

Vi använder inte tredjepartscookies och inte heller cookies för marknadsföringsändamål.

Cookies från Google Analytics
Vi använder Google Analytics i syfte att få en djupare inblick i hur våra användare använder vår webbplats. Informationen som samlas in sänds och sparas i USA på Googles server. Google Analytics samlar inte in någon personlig data som kan kopplas till dig som person. Google använder cookies för att utvärdera hur du nyttjar vår hemsida, skapa rapporter om din aktivitet och för att erbjuda andra tjänster/produkter som du kan vara intresserade av.

Google Analytics placerar både permanenta cookies och sessioncookies. Google kopplar inte ihop din IP-adress med upplysningar som samlas in eller data som redan finns insamlad sedan tidigare.

För mer information kan du följa denna länk till Google Analytics Cookie Usage on Websites

3. Besökarnas samtycke

Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies. Däremot inhämtar vi inte ditt samtycke när cookies endast är till för att grundläggande funktioner på hemsidan ska kunna fungera.

Du har möjlighet att via inställningar i webbläsarens sekretessinställningar ändra så att webbläsaren inte tar emot några cookies.

Vi samlar inte in personuppgifter genom de cookies vi använder. I de fall vi börjar använda andra former av cookies som samlar in personuppgifter om dig kommer vi inte att lämna ut personuppgifterna till annan part. Du kommer också att informeras om användning av nya cookies och ges möjligheten att samtycka till lagring av cookies i fråga innan de lagras hos dig.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på S.V.B Radiocom AB, orgnr. 559041-0428 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.